Gelukkig leven in Noordwijk

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Luister naar de pagina”]

Het college vraagt in een raadsvoorstel de gemeenteraad om het nieuwe werkstuk ‘Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024’ vast te stellen. Én om eenmalig € 249.750,- en structureel € 236.500,- voor de uitvoering beschikbaar te stellen. De raad behandelt het voorstel begin 2021. Het nieuwe beleid bevat 25 actiepunten die direct ingezet kunnen worden. Zegt de gemeenteraad ‘Ja’ dan zijn de verschillen in het welzijnswerk tussen de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gelijkgetrokken. Eén gemeente, één beleid, gelijke regels en dezelfde aanpak van het welzijnswerk.

Het leven verandert
Het nieuwe beleid houdt rekening met hoe het leven in onze mooie dorpen verandert. Meer oude mensen zorgen ervoor dat zorgkosten stijgen. Ook wonen ze veel langer thuis. Om goed om te gaan met deze veranderingen is de aanpak vernieuwd. Het geluk van de inwoners staat centraal. In het stuk ‘Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024’ (zie Blik op Noordwijk) staat de visie van de gemeente; hoe je het welzijnswerk het beste uitvoert. De gemeente heeft hiertoe samengewerkt met inwoners via de website Samen Noordwijk waar wij eerder dit jaar aandacht aan besteedde.

Gelukkig oud worden
De gemeente zet zich in voor een betrokken samenleving waarin iedereen mee kan doen. Waarin het prettig samenleven is en waar je gelukkig oud kunt worden. Er zijn 4 speerpunten: het verbinden van mensen, hen stimuleren tot actief bijdragen aan hun omgeving, de ondersteuning van kwetsbare personen en het bevorderen van regie over het leven. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit de belangrijkste zaken zijn die bijdragen aan een gelukkig leven. Per speerpunt worden activiteiten en projecten gestart; in totaal 25. Lees meer op Blik op Noordwijk.

Vind je het leuk om mee te denken, ideeën aan te dragen, initiatieven verder te brengen en bij te dragen aan een fijn Noordwijk? Geef je op voor Samen Noordwijk.

© College van B&W gemeente Noordwijk

Ga naar de inhoud