Wat is dementie?

Dementie is een van de meest voorkomende ziektes. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De ziekte tast de hersenen aan en zorgt voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende soorten dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

Meest voorkomende soorten

Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. Veel mensen die deze vorm krijgen, gaan langzamer denken, spreken en handelen. Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak op jongere leeftijd voor. Veranderingen in het gedrag ontstaan doordat taal, spraak en motoriek aangetast kunnen zijn. Lewy body dementie kenmerkt zich door een sterke schommeling in de geestelijke achteruitgang eventueel met verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan het beven van lichaamsdelen, stijfheid, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. 

Symptomen van dementie

Een belangrijk signaal van dementie is een toenemend verlies van het geheugen en het beoordelingsvermogen. Dementie verloopt in fasen. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken. De volgorde waarin de verschijnselen optreden en de sterkte van de signalen is per persoon verschillend.
De tien meest voorkomende symptomen van dementie zijn: 

  • Vergeetachtigheid
  • Problemen met dagelijkse handelingen
  • Vergissingen met tijd en plaats
  • Kwijtraken van spullen
  • Slecht beoordelingsvermogen
  • Terugtrekken uit sociale activiteiten
  • Veranderingen in gedrag en karakter
  • Onrust
  • Problemen met het zien
  • Taalproblemen

Uitleg over dementie door Alzheimer Nederland

Ga naar de inhoud